أفضل مقدمة بحث فقهي تناسب أي بحث فقهي 2023

Ynlieding ta jurisprudinsjeûndersyk It is it ûndersyk dat is besibbe oan it islamityske leauwen en de islamityske religy. It wurdt beskôge as ien fan de meast wichtige ûnderwerpen dy”t easkje krektens en earlikens yn syn prestaasje. It is ek ien fan”e meast wichtige ûnderwerpen dy”t moslims sykje út studinten fan kennis. Se binne folslein ynformearre en kundige, sadat de referinsjeside in model yntrodusearret Undersyk ynlieding Jurisprudential detaillearret syn eleminten en metoaden fan skriuwen, presintearje de bêste modellen oan ‘e foargrûn fan jurisprudential ûndersyk foar it foardiel fan ûndersikers.

Wat is de ynfiering fan jurisprudinsjeûndersyk

by it praten oer Undersyk ynlieding Jurisprudinsje moat har betsjutting en betsjutting witte, om’t de ynlieding op it rjochtsûndersyk ien fan de wichtichste eleminten fan it ûndersyk yn syn gehiel is, om’t it beskôge wurdt as de poarte nei it ûndersyk en de earste yngong dêr’t de lêzer de ynhâld troch ûntdekt. en kwaliteit fan it ûndersyk, en folget yn syn regeling de titel fan it ûndersyk en de namme fan ‘e ûndersiker direkt, de ynlieding omfettet in wiidweidige gearfetting fan alle ûnderdielen fan it jurisprudinsjele ûndersyk, dan in definysje En it belang fan bestudearre jurisprudentiële ûndersyk, yn Neist it ferdúdlikjen fan hoe’t de ûndersiker syn ûndersyk dien hat en it motyf en de redenen dêrfoar te neamen, en de skriuwer moat net útwreidzje oer de algemienheden fan syn ûndersyk, om de ynlieding net te ferlingjen, en it idee fan jurisprudinsjeûndersyk te kommunisearjen op in koarte en soepele wize oan de lêzer ta, en de skriuwer moat him fêsthâlde oan it brûken fan de krekte metoade, en fuortbliuwe fan De losse omgongstaal dy’t him distânsje makket fan it berikken fan it doel fan de ynlieding.

Lês ek: Sykje nei de deugd fan ynterpretaasje

Eleminten fan ‘e ynlieding foar forensysk ûndersyk

De ynlieding ta in rjochtsûndersyk is direkt relatearre oan it ûnderwerp fan it rjochtsûndersyk, om’t it de earste poarte is en it begjin fan it ûndersyk, dus moat de skriuwer rekken hâlde mei it skriuwen en it ferwurkjen dêrfan yn in sterke en sprekkende taalstyl yn om de belangstelling te winnen fan de lêzer dy’t it ûndersyk lêze sil, en de ynlieding moat in útlis fan de ûndersyksideeën en in gearfetting dêrfan befetsje, sadat de lêzer beseft wat it is Hy sil it lêze, en de ynlieding ta it jurisprudinsjeel ûndersyk hat basiseleminten dy’t it befetsje moat, dat binne:[1]

  • God ûnthâlde, Him priizgje en bidden foar syn boadskipper, mei God him segenje en him frede jaan.
  • Bepale it ûnderwerp fan it jurisprudinsjele ûndersyk dat it ûndersyk sil draaie om en beprate.
  • Stel it belang fan ûndersyk, har wearde, en har ynfloed op de maatskippij.
  • Noem de reden foar de belangstelling fan de skriuwer foar dit ûndersyk en de saak dy’t him oantrún hat om der yn te dûken.
  • Bepale hoe’t de auteur syn ûndersyk brûkte en syn ûnderwerpen oanpakt.
  • Taljochting fan termen en har betsjuttingen.
  • In opsomming fan referinsjeboeken en eardere stúdzjes dêr’t de skriuwer op fertroude yn syn ûndersyk.
  • Ferklearring fan it besteande plan en metodyk foar de ûnderwerpen fan jurisprudinsjeûndersyk.
  • Optel de swierrichheden en útdagings dy’t de skriuwer tsjinkaam tidens syn ûndersyk.
  • Betanke en lof útsprekke oan dyjingen dy’t holpen hawwe mei it tarieden fan it ûndersyk, of dêroan bydroegen.

Lês ek: Ynlieding ta literêr ûndersyk

De bêste ynlieding ta jurisprudinsjeûndersyk

Nei it praten oer de ynlieding ta in rjochtsûndersyk, hoe’t it skriuwt, en it neamen fan de wichtichste eleminten dêrfan, wurde de 5 bêste modellen foar de ynlieding ta in rjochtsûndersyk presintearre, dy’t skriuwers brûke kinne en brûke kinne yn har jurisprudentiële ûndersyk dat se presintearje :

Ynlieding ta in koarte jurisprudinsjeûndersyk

Yn ‘e namme fan God, en gebeden en frede mei de boadskipper fan God, en lof oan God, Hear fan ‘e wrâlden, wy priizgje Him, wy sykje syn help, wy sykje lieding by Him, wy sykje syn ferjouwing, en wy sykje taflecht by God foar it kwea fan ússels, en foar it kwea fan ús dieden, wa’t God liedt, sil net mislearre wurde, en wa’t jo misliedt, sil gjin hoeder fine om him te lieden, ik tsjûge dat der gjin god is as God, En ik tsjûge dat Mohammed de boadskipper fan God is, mar om fierder te gean:

Ik set ús jurisprudinsjele ûndersyk, dat sil prate oer islamityske jurisprudinsje yn ‘t algemien, yn jo hannen, en freegje de Hear om jo en alle moslims te profitearjen, want wy hawwe alle ynspanningen makke dy’t wy dêryn kinne oefenje om sûnens en krektens te ûndersykjen, en God stiet efter de bedoeling.

Lês ek: Ynlieding ta religieus ûndersyk

Ynlieding lang doktrinaal ûndersyk

Yn ‘e namme fan God, de Barmhertichste, de Barmhertichste, de Skepper, de Skepper, de Skepper, en it bêste gebed en de meast folsleine groet op it segel fan ‘e profeten en boaden, en lof oan God, Hear fan ‘e wrâlden, in lof dy’t gelyk is oan syn segeningen, en dat syn grime fan ús ôfwiist, lykas nei:

Yn dit jurisprudinsjele ûndersyk praat ik oer it leauwen fan ‘e moslim dat hy him oanhâlde moat om ferlossing by God te krijen, myn ûndersyk basearre op’ e Koran, de Sunnah, en de meast krekte boeken en ynterpretaasjes. Wat monoteïsme en oprjochtheid is foar God, Hear fan ‘e wrâlden, en foar de moslim om te witten hoe’t er syn Hear oanbidde troch it realisearjen fan de twadde stifting yn ‘e islam, dy’t de profeet folgje – mei God him segenje en frede jaan – yn ‘e oanbidding en oare saken fan it libben. ûndersyk omfette de taken dy’t elke moslim nedich is yn juridyske útspraken sûnder it yngean fan doktrinale ferskillen Dûken yn dizze see is dreech, en de see is djip, en gewoane moslims kinne it net dwaan, en it is net ferburgen foar jo dat jurisprudinsje en eangst yn ‘e oardielen fan ‘e islam binne tige wichtich foar moslims, en hjirwei kaam it idee fan ûndersyk, mei de bedoeling om de foardielen te generalisearjen en te fersprieden ûnder moslims fan lêzers, skriuwers, ûndersikers en oaren, en ik bid ta God dat it myn ûndersyk is nuttich, en ik soe net wurde ûntnommen fan syn beleanning en de beleanning fan elkenien dy’t bydroegen oan it en elkenien dy’t it lêst, en God is efter de bedoeling.

Lês ek: Wiskunde ûndersyk ynlieding

Ynlieding ta algemien jurisprudinsjeûndersyk

Yn ‘e namme fan God, de barmhertichste, de barmhertichste, de machtige, de wize, de soevereine fan it Keninkryk fan Majesteit en eare, en gebeden en frede mei it bêste fan ‘e folgjende en de bêste fan dyjingen dy’t stjoerd binne nei it folk en syn famylje en maten en frede, en priizgje God dat wy net liede soene as it net west hie dat God ús liede hie, mar nei:

God hat ús seinge, eare en seinge mei it fermogen om dit wichtige jurisprudensjele ûndersyk út te fieren, dat elke moslim man en frou oanbelanget, en wy binne djip farre troch ús ûndersyk yn jurisprudinsje, en it sukses fan God de Almachtige en dan de stipe fan foaroansteande heechleararen en goede minsken dy’t bydroegen oan dit ûndersyk, Ik wie by steat om te setten In set fan doelen yn ferbân mei myn ûndersyk, en ik wie by steat om te berikken ongeëvenaarde befredigjende resultaten, en ik basearre myn ûndersyk op betroubere en krekte referinsjes. God dat dit ûndersyk suver is foar syn eare gesicht, en dat alle moslims derfan profitearje.

Lês ek: Ynlieding foar ôfstudearûndersyk

Ynlieding ta ûndersyk fan hjoeddeistige jurisprudinsjeproblemen

Yn ‘e namme fan God, de Barmhertichste, de Barmhertichste, en lof oan God, Hear fan ‘e wrâlden, en gebeden en frede mei syn eare boadskipper, en wa’t him folge en him befreone mei freonlikens oant de Dei fan it Oardiel, as foar nei:

De moderne tiid hat brocht nije jurisprudential saken dy”t wiene net bekend foar, en der is gjin eksplisite fermelding fan harren yn”e oarspronklike islamityske jurisprudinsje. God segene my yn it skriuwen fan in ûndersyk op hjoeddeiske jurisprudential saken, doe”t er ferwiisd nei guon fan myn bruorren yn it sammeljen fan hjoeddeistige útspraken en problemen yn ien ûndersyk. De measte saken dy’t studearre binne yn dit ûndersyk binne nije problemen dy’t djippe stúdzje nedich binne. It is fan God, en as ik my mislearre, is it fan mysels en fan Satan. Ik freegje God om fuort te bliuwen fan wy en dy.

Lês ek: Folsleine syktocht nei gebed

Ynlieding ta jurisprudinsjeûndersyk

Yn ‘e namme fan God, de Barmhertichste, de Barmhertichste, en seinge is Hy yn waans hân it keninkryk is en Hy hat macht oer alles, en gebeden en frede mei de meast eare fan ‘e profeten en boaden, ús profeet, ús leafste, en ús boade Mohammed, en oer syn famylje en al syn maten, no te kommen:

Wy freegje de Almachtige God om ús en jo te segenjen yn wat wy lêze, hearre, skriuwe en sizze, en ús dieden suver om syn wille te meitsjen en ús en jo te helpen Him te ûnthâlden en Him te tankjen. wat der mei besibbe is, yn ‘e hope dat God ús stappen sil rjochtsje foar wat goed is, en dat ús wurk foardielich wêze sil foar moslims, en ik hoopje dat myn ûndersyk jo bewûndering sil krije.

Lês ek: Undersyk nei de fertsjinsten fan Surat Al-Fatihah

De 5 bêste ynliedingen foar ûnderskiedend jurisprudinsjeûndersyk

Hjirnei sille wy de fiif bêste ynliedingen foar jurisprudinsjeel ûndersyk presintearje, dy’t klear binne foar printsjen, en studinten en ûndersikers kinne se brûke om har te helpen har ûndersyk te iepenjen mei in ûnderskiedende en ideale ynlieding:

De earste ynlieding

Yn ‘e namme fan God, de barmhertichste, de barmhertichste, seinge wêze God en de Allerheechste, dy’t ús de genede fan it ferstân jown hat, sadat wy tinke, begripe en begripe kinne wat om ús hinne is.

De geast moat wurkje mei de oanbidding fan God de Almachtige en de stúdzje fan ‘e Noble Qur’an, neilibjen fan’ e Sunnah fan ‘e boadskipper fan God, meie Gods gebeden en frede op him wêze, en de stúdzje fan har bepalingen en wetjouwing. ) Wy hawwe besletten ta warberens, ûndersyk en detail, en om de mieningen fan moslim-juristen en gelearden te ûndersiikjen, lykas de mieningen fan imams fan ‘e learen, en dêrtroch berikten wy wat wichtige resultaten en punten dy’t wy yn it ûndersyk yn detail sille presintearje , en dêr’t de moslim moat wêze bewust fan, en fergrutsje de skatkiste fan syn religieuze ynformaasje, fanwegen har It is fan grut belang dat hy is in moslim, en wy hoopje dat God is de Al-Hearing, de Al-wittende, dat ús ûndersyk sil in referinsje en foardiel wêze foar elke studint en ûndersiker dy’t dizze jurisprudinsjele kwestje studearret.

Lês ek: Op syk nei teamwurk

Ynlieding II

Priizgje God, Hear fan ‘e wrâlden, goede en sillige lof, o God, priizgje Jo sa’t it wêze moat foar de majesteit fan jo gesicht en de grutheid fan jo gesach.

Ik haw dit ûndersyk taret dat yn jo hannen is, om de jurisprudinsjele miening te besprekken (neam it ûnderwerp fan it ûndersyk) yn ferbân mei de saak (de ûndersiker neamt de titel of namme fan ‘e saak), om’t dizze miening it ûnderwerp fan kontroversje wie en ûnienichheid ûnder gelearden oer in protte jierren, en troch dit ûndersyk sille wy de ideeën beoardielje Gelearden en har mieningen oangeande dit probleem, en wat binne har sizzen yn dizze miening, sille wy ek beantwurdzje binnen it sykjen nei wat wichtige fragen relatearre oan deselde kwestje . Almachtige, om ús kennis nuttich te meitsjen foar ús en foar jo, dy’t ús tichter by Him bringt – Eare oan Him – de Allerheechste.

Tredde ynlieding

Yn ‘e namme fan God, de Barmhertichste, de Barmhertichste, en gebeden en frede mei it bêste fan it minskdom en syn famylje en maten, en nei:

Wy tankje God de Almachtige foar it feit dat wy dit ûndersyk skriuwe kinnen hawwe en ús der genôch kennis foar foarsjoen hawwe, om’t wy dit ûndersyk presintearje dat praat oer de jurisprudinsjele kwestje (it ûnderwerp fan ‘e kwestje) wêryn wittenskippers noch wurkje, en unremitting meitsje ynspanningen om passende juridyske oplossingen te berikken, troch ûndersyk en ûndersyk yn ‘e ferskate wetjouwingsboarnen Wêr’t wy alle aspekten fan dit ûnderwerp befette, djip ûndersyk en soarchfâldige stúdzje fan’ e details fan dit steklike probleem, lykas wy de mieningen fan gelearden sammelje mei in ferliking tusken harren, en hokker gegevens dy’t makke dit probleem, en wy fertrouden op betroubere ferwizings, en de krekte en lûd boarnen, sa’t wy berikten troch de yntinsive stúdzje fan de gegevens. wy hoopje fan God – sillich en ferheven – dat dit ûndersyk fan belang en foardiel is foar studinten, ûndersikers en gelearden as gehiel.

Lês ek: Ynlieding ta wittenskiplik ûndersyk

Ynlieding IV

Yn ‘e namme fan God, de Barmhertichste, de Barmhertichste, en lof oan God, Hear fan ‘e wrâlden, dy’t ús súkses jûn hat en ús liede.

Yn dit ûndersyk sille wy, as God wol, de kwestje (syn titel), dy’t in protte ûndersikers en kennisstudinten fersteurd hat, beprate, en dêrmei sille wy de arguminten en debatten oplosse dy’t der om draaie En de juridyske fatwa dy’t ophâlde sil de kontroversje en ûnienichheid tusken de sikers fan kennis en de ûndersikers, en wy hoopje dat God de Almachtige sil profitearje ús en jo út dit detaillearre en krekte ûndersyk.

Lês ek: Undersyk nei de fertsjinsten fan Surat Al-Fatihah

Ynlieding Fyfde

Lof oan God, de Allerheechste, de Skepper, de Priisweardige, en tank oan Him, Hy is de Alharkende, de Alwittende, en Hy is de Besitter fan de Absolute Grutte Kennis, de Kenner fan alles en de Ekspert derfan.

God de Almachtige iepenbiere it Wize Boek oan ús master Mohammed – mei God him segenje en frede jaan – om minsken de útspraken fan har religy en har wetjouwing te learen, en de kosten dêryn, en mei de help fan God de Almachtige, wie ik yn steat om dit ûndersyk te skriuwen nei it ferdjipjen en ûndersiikjen fan ‘e kwestje (de titel fan ‘e kwestje), dy’t de kearn en it lichem fan dit ûndersyk foarme, hat God de Almachtige ús holpen om dizze ynspanningen en stúdzjes yn dizze kwestje te wijen, om befredigjende en legitime resultaten te berikken en oplossings, wêr’t wy de diskusjes en mieningen fan gelearden op in reguliere en glêde manier sille presintearje, lykas wy de resultaten út ‘e oarsaken yn detail sille útlizze, en wy hawwe betroubere boarnen brûkt dy’t oer it probleem sels prate, en wy wolle jo it foardiel It goede fan dit ûndersyk.

Foarstelde artikels

Wy riede guon fan ‘e folgjende artikels oan:

Yn gearfetting is de ynlieding ien fan ‘e wichtichste eleminten fan jurisprudintysk ûndersyk, sadat it better behannele is Ynlieding ta jurisprudinsjeûndersyk It is gaadlik foar elts jurisprudintysk ûndersyk, om’t it syn poarte en haadyngong is, dy’t de skriuwer skriftlik behearskje moat, om de lêzers te winnen en de oandacht te lûken, en it ûndersyk in gearfetting en in goede beskriuwing te jaan, sa hawwe wy neamd yn dit artikel de definysje fan ‘e ynlieding ta de rjochtsgeleardheid ûndersyk en identifisearjen syn eleminten en hoe te skriuwen it, en wy neamd de bêste modellen dy’t skriuwers kinne brûke as ynlieding Jurisprudential ûndersyk.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *